Rize Haberleri
Giriş Tarihi : 08-06-2022 13:39

YÖK Denetleme Kurulu Başkanı RTEÜ’de Konferans Verdi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu tarafından, “Türkiye’de Hukuk Eğitimi” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu katıldı.

YÖK Denetleme Kurulu Başkanı RTEÜ’de Konferans Verdi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, hukukun temel ilkeleri, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuk eğitimi ve sistemi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Köseoğlu, hukukun üstünlüğünü özümsemiş, hakkaniyetli ve adaletli olmanın yanında, muhakeme yeteneği gelişmiş, uluslararası alanda rekabet edebilecek, adalet inancı tam, etik değerleri içselleştirmiş olarak yetişen öğrencilerin toplumda adalete olan güveni tesis edebileceğini söyledi.

Hukuk öğretiminin, sadece bu alanda eğitim gören öğrencileri değil, bütün toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Köseoğlu, “Toplum düzeninin sağlanması ve adaletin hâkim kılınması, adalet kavramını ön planda tutan hukuk öğretimiyle gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla bu konu, fakülte sayısı görece kontenjanların çokluğuna ve indirgenemeyecek ölçüde çok boyutludur.” dedi.

Köseoğlu, “Hukuk öğretiminde hedeflediğimiz tipolojiyi belirlemeliyiz. Belirlenen tipolojide, hangi kazanımlara ve yetkinliklere sahip olunması gerektiği ortaya konulmalı, bu yapılırken ulusal değil uluslararası ölçek kullanılmalıdır. Yine ideal prototipi belirlerlerken entelektüel donanıma sahip olması da önemlidir. Bu amaçla müfredatta ilgili diğer disiplinlere ve genel kültür derslerine de yer verilmelidir. Öğrencinin problem çözme yeteneğini arttırmak için felsefe, sosyoloji, mantık gibi derslere yer verilmelidir. İdeal mezun tipolojisini belilerken dil yetkinliğine sahip olması aranmalıdır. Dil yetkinliğine sahip bir öğrenci öncelikle kendi anadilinde sözlü ve yazlı dil düzeyinde yetkinliğe sahip olmalıdır. Yabancı dilde eğitim yüzde 30 İngilizce eğitim veren fakülte sayısının artırılması, zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi, hukuk öğretiminde soyut norm aktarımının ötesinde yorum ve metodoloji alanına ağırlık verilmelidir. Belirtilen kapsamda öğrencilere soyut normu somut olaylara uygulama metodoloji bilgisini vermeliyiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferans, soru cevap kısmı sona erdi.

Programın sonunda, RTEÜ eski Rektörü-YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman günün anısına Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali C​en​giz Köseoğlu’na hediye takdim etti.

Admin

AdminAdmin