Rize Haberleri
Giriş Tarihi : 18-05-2023 15:13

Rteü Öğretim Üyeleri Kafkas Semenderinin Ölümüne Sebep Olan Hastalığı Araştırdı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Altunışık öncülüğünde bilim insanları, nesli tükenme tehdidi altındaki Kafkas semenderinin yaşadığı habitatların kalitesini ve bu canlıların ölümüne sebebiyet veren Kitrid mantarı hastalığını araştırdı.

Rteü Öğretim Üyeleri Kafkas Semenderinin Ölümüne Sebep Olan Hastalığı Araştırdı

TÜBİTAK tarafından desteklenen "Kafkas semenderinde (Mertensiella caucasica)  Chytridiomycosis varlığının araştırılması." kapsamında, Kafkasya bölgesine endemik olan ve Türkiye’nin sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan ve Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) ölçütlerine göre Kırmızı Liste’de (Red List) “Hassas hayvanlar (Vulnarable, VU)” kategorisinde yer alan Kafkas semenderinin Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu’da yaşayan popülasyonlarında hayvanların Kitrid patojenleri tarafından enfekte edilip edilmediği araştırıldı. Bu proje kapsamında Kafkas semenderinin yaşadığı sucul habitatlarının kalitesi de analiz edildi.

Proje ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Abdullah Altunışık, “7 farklı popülasyondan toplam 70 bireyin derilerinden sürüntü örneği alınarak DNA izolasyonları yapıldı. Ardından Real-time PCR tekniği kullanılarak Kitrid mantarı hastalığının (Chytridiomycosis) bu canlılara bulaşıp bulaşmadığı tespit edilmeye çalışıldı. Elde edilen sonuçlar bireylerin hiçbirinde kitrid mantarı hastalığının olmadığını gösterdi. Tehdit altında olan bir tür olması nedeniyle varılan bu sonuç tarafımızca olumlu karşılanmıştır. Su kalite sınıflandırmasına göre genellikle birinci kalite yani içilebilir su kalitesinde olan habitatlarda yaşayan bu tür genellikle yüksek rakımlı yerlerde, antropojenik etkinin nispeten daha az olduğu temiz sulak alanlarda yaşamaktadır.” dedi.

AdminAdmin