Rize Haberleri
Giriş Tarihi : 22-12-2022 17:56

1. İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) iş birliği ile düzenlenen “İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü” konulu uluslararası sempozyum 21-22 Aralık 2022 tarihinde Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi

1.	İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Sempozyumu Gerçekleştirildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan program üniversitemiz tanıtım filminin gösterimi ile devam etti.

Programda, Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç açılış konuşması yaptı.

Rektörümüz konuşmasında, insan haklarının, bireyin sadece insan olmasından kaynaklanan; ırk, din, dil ve benzeri niteliksel özelliklerden bağımsız bir şekilde kullanıcısı olduğu haklar olduğunu ifade ederek, tarihsel süreç içerisinde geliştirilen düşünsel akımların bir ürünü olarak kuramsal çerçevesi teşkil edilen insan haklarının, 19. yüzyıldan itibaren anayasalar ve anayasal belgelerde tanınmaya başladığını söyledi.

Yasama organının insan haklarının korunmasındaki rolünün bütün düzlemlerde cari olduğunu belirten Rektörümüz,  “Şöyle ki; uluslararası ve bölgesel mekanizmaların inşasında temel teşkil eden sözleşme yahut antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasında yasama organı etkin rol oynamaktadır. Yasama organı, ulusal mekanizmalar bakımından ise hem yargısal hem de yargısal olmayan koruma mekanizmalarını etkileyebilmektedir.” dedi.

TİHEK Başkanı Kılıç ise konuşmasında, İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü, Ulusal İnsan Hakları Kurumları ile Yasama Organının İş Birliği, İyi Uygulama Örneklerinden bahsederek TİHEK hakkında bilgi verdi.

İki gün süren sempozyumda, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler, Anayasa Mahkemesi ve Yasama Organı İlişkisi, İnsan Haklarının Yasama Düzeyinde Korunmasını Sağlayan Mekanizmalar, Yasama Fonksiyonunun İnsan Haklarının Pratiğindeki Rolü, Türk Anayasasında İnsan Hakları ve Bazı Ülke Örnekleri başlıklı 4 ayrı oturumda 12 bildiri sundu. Beşinci ve son oturumda ise İnsan Hakları Temelinde Yasama Fonksiyonunun İzlenmesinde Baroların Rolü tartışıldı.

AdminAdmin