Rize Haberleri
Giriş Tarihi : 22-05-2024 12:41

Rize'de vergi denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Bilindiği gibi vergi denetiminin amacı vergi uygulamalarında adaleti, kayıp kaçağın en aza indirilmesini, kayıt dışı ekonominin kayda alınmasını, mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumu sağlamaktır.

Rize'de vergi denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması amacıyla yapılmakta olan yaygın ve yoğun vergi denetimleri mal hareketliliğinin meydana geldiği anda yasal belgeye bağlanmasını sağlayan, böylece sonraki aşamalardaki ekonomik aktivitelerin kayıt altına alınmasına yardımcı olan önemli bir araçtır.

Bu amaçla İlimiz ekonomisinin lokomotifi olan “çay sektöründe” faaliyet gösteren işletmeler nezdinde mal hareketlerine ilişkin belge düzeninin kontrol altına alınması, kayıt dışı hareketlerin kayıt altına alınması amacıyla her dönem olduğu gibi 2024 çay sezonunun her sürgün döneminde de etkin yaygın ve yoğun vergi denetimi yapılacaktır.

            Denetimler esnasında özellikle;

  • Belge düzenine uygunluğu olup olmadığı
  • Kayıt dışı ürün alınıp alınmadığı
  • Kayıt dışı istihdam sağlanıp sağlanmadığı

Hususlarına önem verilecek olup, gerektiğinde belge düzenine uymayan işletmeler nezdinde de fiili envanter çalışması yapılacaktır.


Rize Defterdarlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda 12 mükellefe ceza  tutanağı düzenlenmiş olup denetimler devam etmektedir.

Bu itibarla mükelleflerimizin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaları açısından Vergi Kanunlarının belge düzenine ilişkin hükümlerine uyum sağlamaları önem arz etmektedir.

Kamuoyunun ve mükelleflerimize saygıyla duyurulur.

AdminAdmin